Butterfly / Motýly


Poslední hodinu jsme čekali inspekci. Proto místo zmrzliny a her jsme se nakonec věnovali "krásné didaktické hodině" a tvořili šnůrový motýly. Anička mě naučila točit videa v hyperčase a díky tomu máme pro Vás všechny návod na motýlky.

We waited an inspection for the last hour. Therefore, instead of ice cream and games, we finally devoted ourselves to "a beautiful didactic lesson" and formed cords of butterfly. Anička taught me to spin videos in hyper-hyper and so we have all the instructions for you.
Komentáře