Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2017

Golden leaves / Zlaté plátky

Obrázek
Poslední lekci před Vánoci jsme spotřebovali zbylé zlaté plátky. Vyzkoušeli jsme si přenášení na sklo a vytvořili jednoduché svícny. Snad takový dáreček potěší naše babičky a maminky. Krásné vánoce, těším se 3.1.2018. The last lesson before Christmas we used the rest of golden leaves. We tried to carry on glass and created simple candlesticks. Perhaps such a gift will please our grandmothers and mums. Krásné vánoce, těším se 3.1.2018.       Krásné vánoce

Tondo

Obrázek
T ondo  je termín pro malbu nebo sochařské dílo ( reliéf ) kruhového tvaru, z italského slova rotondo.  S vého největšího uplatnění tonda dosáhla v  15. století  ve  Florencii  v tvorbě  italských  umělců  Sandra Botticelliho ,  Michelangela Buonarrotiho  a  Raffaela Santiho . My jsme měli k dispozici kruhy o průměru 70 cm. Tématem bylo 15 století a vyzkoušeli jsme si přenášení zlatých plátků na malbu. Výtvarníci měli volnou ruku a svou Madonu si vytvořili podle svého. Nic snadného to nebylo. Malba postupně vznikala 10 lekcí. Tondo is the term for a painting or sculptural work (relief) of a circular shape, from the Italian word rotondo. His greatest use of tonda was achieved in the 15th century in Florence in the works of Italian artists Sandra Botticelli, Michelangelo Buonarroti and Raffael Santi. We had circles with a diameter of 70 cm. The theme was the 15th century and we tried to carry the golden slices into the painting. The artists had a free hand and made their Madonna

Exhibition White Christmas / Bílé vánoce 2017

Obrázek
Protože děti pilně tvořily, my jim jako každý rok připravili krásnou vánoční výstavu.  Because the children were hard-working, we, like every year, prepared a beautiful Christmas show.   Kdo mě ještě nezná, stojím uprostřed. Who does not know me yet, I stand in the middle.    Ze stropu na nás sněží peříčka. Návštěvníci byli nadšeni.  From the ceiling, the feathers fall on us. Every visitor was excited about it. Konstatuji, výstava se povedla. Rodiče mohou být právem na své ratolesti hrdi:). I can say the show was good. Parents can rightly be proud of their kids:).