Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2016

Act / Akt

Obrázek
Tohle je velice krásná akce pro dospělé. Malování aktů při sklence vína . Platí přímá úměra: kresby jsou čím dál lepší, čím více je upito:). Nikdo to nepřehnal a žádná kresba a la Picasso nevznikla.

Introducing collage / Seznamovací koláž

Obrázek
Nový školní rok a s ním na výtvarce i nováčci. Studentíci od první třídy až po sedmý ročník (resp. z gymnázií sekunda).  Věkový a zkušenostní rozdíl obrovský. Ale všichni máme jeden zájem a to být kreativní a posunout svoji tvorbu! Vzájemné poznávání jsme zahájili seznamovací koláží. Spousta časopisů (nejvíc se uplatnilo ABíČko), nůžky, lepidlo a pastel.  Kdo rád čte v lidech, musí být z koláží nadšen. Tyhle dílka na nás prozradily nejen momentální náladu a zájmy. Tak pozor až ji budete tvořit u psychologa:). A new school year, and with it newcomers. Students from first grade to seventh grade. The age and experience huge difference. But we all have one interest: be creative and move our creation! Mutual understanding we started collages. Lots of magazines, scissors, glue and crayon. Who likes to read in people must be excited. These collages revealed not only momentary mood and interests. So be careful when you are going to create it for a psychologist :).