Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2020

T-shirts with butterfly / trička s motýlem

Obrázek
Do you know the iron-on patches?  We created glittering ornaments from them. Because the summer camp was called "Butterfly Wings" and the T-shirts got a butterfly spirit.   Znáte nažehlovaví záplaty? My z nich vytvořily třpytivé ornamenty. Protože letní tábor se jmenoval "Křídla motýlí" i trička dostala motýlího ducha.

Motýly / Butterfly

Obrázek
At the summer camp we made 49 beautiful big butterflies. Children are fantastic craftsmen and artists. What do you say? Na letním táboře jsme vyrobili 49 krásných velkých motýlů. Děti jsou fantastičtí řemeslníci a umělci. Posuďte sami.