Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2019

Cans / Plechovky

Obrázek
Cans celebrate success. They attracted attention deservedly in the front yard. I had bought artists water resistant acrylic paints and surgical gloves ........  cleaning in the studio was desperate!  These colours were heavily washed and I mean heavily! Plechovky slaví úspěch. Na předzahrádce poutají zaslouženou pozornost. Výtvarníkům jsem nakoupila vodě odolné akrylové barvy a chirurgické rukavice. Ale ten zoufalý úklid v ateliéru. Tyhle barvy se těžce umývaly.

100 Year Christmas / Výstava 100 leté vánoce

Obrázek
We celebrated the year 2018 - 100 years since the foundation of the Czech Republic. We added some vintage items to the children's works of art. At the opening of our celebration, I thanked all the lecturers for their help and for working with the children. Rok 2018 jsme slavili 100 let od založení České Republiky. Dětské výtvory jsme doplnili vintage předměty. Na vernisáži jsem poděkovala všem lektorkám za jejich pomoc při realizaci výstavy a za práci s dětmi.