Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červen, 2019

Czech Gardening Union competition / Výtvarná soutěž Český zahrádkářský svaz 2019

Obrázek
Ela Krejsová - ČZS: 9. místo, kat. C Lenka Stojecová - ČZS: 10. místo, kat. B Dvojnásobné umístění našich „ výtvarnic“ v první desítce této soutěže považujeme za velký úspěch. Jedná se o druhou nejstarší celostátní soutěž v České Republice, s velkým ohlasem a obrovskou účastí. Každá škola může poslat pouze svých 5 nejlepších výtvorů a teprve z nich  odborná porota, složená z pedagogů uměleckých škola a grafiků, vybírá vítězné práce. Letos celkem ČZS obdržel 2 455 prací. Ela Krejsová uspěla na 9. místě v kategorii C z 266 ks kreseb a Lenka Stojecová na 10. místě  v kategorii B ze 700 kreseb. We consider the double position of our “artists” in the top ten of this competition a great success. It is the second oldest nationwide competition in the Czech Republic, with great response and great participation. Each school can send only its 5 best creations, and only a professional jury of art school teachers and graphic designers chooses the winning works. This

Jeans / Džíny

Obrázek
Už přes rok zbobí chodby Technických služeb města Úvaly obrazy z našich výtvarných kroužků. Pořád se moc líbí. Připomeňme si lekci:  https://ivafik.blogspot.com/2017/03/denim-recycling-dzinova-recyklace.html For more than a year, our paintings from our art clubs have been wiping down the corridors of the Technical Services of the touwn Úvaly. It still like it very much. Let's recall the lesson:  https://ivafik.blogspot.com/2017/03/denim-recycling-dzinova-recyklace.html