Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2018

printing Czech fairytale stamps / tisk známky pro večerníček

Obrázek
V roce 2018 uplynulo  100 let  od vzniku samostatného Československa, 28. října 1918. Na výtvarce jsme si výročí připomněli výrobou matrice z proslulých českých večerníčků a samozřejmě prvního českého prezidenta  Tomáše Garrigua Masaryka. Provázkové matrice jsme začernili a vytiskli poštovní známky. In 2018, 100 years have elapsed since the establishment of independent Czechoslovakia on October 28, 1918. We have commemorated the anniversary with the production of a matrix from the famous Czech fairytales and, of course, the first Czech President, Tomáš Garrigue Masaryk. We smeared the stamps and printed postage stamps.  

Getting to know my students / Seznamovací lekce 2018/19

Obrázek
Na první lekci jsou studentíci vždy hodní a především nerozkoukaní. Je vhodné volit snadná témata. My jsme si vystříhali a nalepili své jména ze starých novin:). At the first lesson, students are always a bit stiff. It is convenient to choose easy themes. We cut out and stick to our old newspaper names :).

Fish for fun / Ryby jen tak pro vtip

Obrázek
Někdo ještě pracuje na svém z některých velkých projektů a další má hotovo, takže začíná se nudit, zlobit, kravit, otravovat, prostě vždy nějaká hrůza. Je důležité, aby lektor měl připravenou mezi lekcičku. Na výstavu řeka nám krásně posloužily tyto vodové malbičky. Someone is still working on some of the big projects and another is done, so he gets bored, angry, coughing, poisoning, just some horror. It is important for the lecturer to be prepared between the lesson. The water paintings were beautifully served on the river show.  

Exhibition River / Výstava Řeka 2018

Obrázek
Na závěr roku, 10. červen 2018, opět výstava od Vašich malých výtvarníků.  At the end of the year, June 10, 2018, an exhibition from your small artists. Všimněte si vodotrysku.  

Butterfly / Motýly

Obrázek
Poslední hodinu jsme čekali inspekci. Proto místo zmrzliny a her jsme se nakonec věnovali "krásné didaktické hodině" a tvořili šnůrový motýly. Anička mě naučila točit videa v hyperčase a díky tomu máme pro Vás všechny návod na motýlky. We waited an inspection for the last hour. Therefore, instead of ice cream and games, we finally devoted ourselves to "a beautiful didactic lesson" and formed cords of butterfly. Anička taught me to spin videos in hyper-hyper and so we have all the instructions for you.

Stocking Sculpture / Punčové sochy

Obrázek
Výtvarníci měli možnost uplatnit fantazii a z recyklovaného materiálu vytvořit tyto úchvatné díla . Potřebovali jsme k tomu jen kusy dřeva, drátěné ramínka z čistírny a staré nylonky + lepidlo a tempery. Příště bysme měli tvořit ve větším a s ledkama:). The artists have the opportunity to use imagination and make recycled material to create these fascinating works. We only needed pieces of wood, wire hangers from the dry cleaner and old nylon + glue and tempera. Next time, we should create in bigger and with LEDs :).