Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2019

Futurama busts / Futurama bysty

Obrázek
Do you know the animated sci-fi sitcom Futurama? We challenged our artists as they imagine characters from another galaxy. Using gypsum, busts and everything that could be used, they created these unusual beings. Znáte animovaný  sci - fi  sitkom  Futurama? Před naše výtvarníky jsme položili výzvu, jak si představují postavy z jiné galaxie. Pomocí sádry, byst a všeho co se dalo použít vytvořili tyhle neobvyklé bytosti.

3D Galaxy

Obrázek
The galaxy for the future exhibition simply belongs. And this simple project was a success. Children painted, cut and glued and they like it.  Galaxie  na výstavu budoucnost prostě patří. A tenhle jednoduchý a přesto efektní projekt se povedl. Děti malovaly, stříhaly a lepily.

Self-Adhesive Foil / Samolepící fólie

Obrázek
Self-adhesive foil - an amazing material that really enjoyed the young artists. We glued the foil on old canvas ("failed paintings"), on old boards, .... All children enthusiastically took their pictures right after the exhibition :). Samolepící fólie - úžasný materiál, který malé výtvarníky opravdu bavil. Fólii jsme lepili na staré plátna ("nepovedené obrazy"), na staré nástěnky, desky .... Všechny děti si hned po výstavě své obrázky nadšeně odnesly:).