Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2019

Puppets / Kašpárci

Obrázek
A small course of sewing for beginners. This could be called lesson   of our cute puppets. More creativity has been put into making little heads. We decorated with rollers and puppets were ready for Christmas exhibition. Drobný kurz šití pro začátečníky. Tak by se výstižně dala nazvat výroba  našich roztomilých maňásků. Více kreativity výtvarníci vložili do kašírování hlaviček. Dozdobili jsme rolničkami a kašpárci byli připraveni na naši 100letou vánoční výstavu.

Pointilismus

Obrázek
V ateliéru zavládla přívětivá atmosféra. Všichni se těšili na plátno a olej. Ještě však netušili, co je pointilismus a kolik trpělivosti si vyžádá. Podle postaveného zátiší jsme se odhodlaně pustili do kresby. Gumovali jsme a znovu poměřovali. Štětcem jsme kladli jednotlivé barvy jak pixely. Nakonec se povedlo a na 100leté vánoční výstavě jsme si vychutnali ovace. The studio had a welcoming atmosphere. Everyone was looking for canvas and oil. Still, they did not know what pointillism and how much patience it would take. Based on the still-life, we decided to embark on the drawing. Gummed and re-measured. By the brush we put the individual colors as pixels. Eventually we managed to enjoy the 100th Christmas show.