Batik t-shirts / Batika triček


Batikování triček v mikrovlnce:

Stačí několik pytlíčků barev IBERIA na textil, mikrotenový sáček a pár gumiček.
Triko namočte a dobře vyždímejte.
Na několika místech na triko chytněte mezi prsty a  nandejte gumičky – můžete samozřejmě i klasicky vyvázat provázkem, ale gumičky se lehce sundavají.
Sypeme práškové pigmenty podle libosti z obou stran trika.
Triko vložíme vložíme do mikrotenového sáčku (nezavazujte, jen zakruťte nebo založte) a dejte do mikrovlnné trouby na 800W (dle  typu MT – někde je to plný výkon, někde dvě třetiny) a zahřívejte tak dlouho dokud se sáček nafukuje a od doby nafouknutí cca další 3 minuty. Poté sáček opatrně vyndejte, je velice horký a dejte do studené vody a proplachujte, sundejte gumičky a opět propláchněte.
Nakonec zafixujte v octové vodě (cca 1dcl na 10l vody). 

My jsme po zaschnutí batiky přikreslili 3D žehlící barvy na textil. Přes hadr jsme žehlili dokud se nám kresby nevyboulily.


Batik T-Shirts in Microwave:

Just a few bags of IBERIA textiles, a micro-bag and a pair of rubber bands.
Tighten the shirt and wring it well.
At several points on the t-shirt, grasp between the fingers and rub the eyelets - you can of course also strap with a string, but the elastics are easy to remove.
Pour powder pigments at will from both sides of the trick.
Put the t-shirt in a bag (do not bind, just twist or set) and put it in the microwave oven at 800W (depending on the type MT - somewhere it is full power, some two thirds) and heat until the pouch is inflated and from the time of inflating approx. 3 minutes. Then carefully remove the bag, it is very hot and put it in the cold water and rinse, remove the rubber bristles and rinse again.
Finally, fix in acetic water (about 1dcl to 10l of water).


After drying out of the batik, we draw 3D ironing textiles. Over the rag, we ironed until the drawings were drawn.Komentáře