Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2019

Exhibition future / Výstava Budoucnost - Futurama

Obrázek
Photos from the exhibition held in June 2019. In the gallery we created a  space influenced by  the American series Futurama. Children from the high school put masks on us for the  exhibition opening . In the last picture I'm with my colleagues, I'm in orange. Fotky z výstavy konané v červnu 2019. V galerii nám vznikla prostor jak vystřižený z amerického seriálu Futurama. Děti ze střední školy nás na vernisáž tématicky namaskovali.  Na poslední fotce jsem z kolegyňkama, já v oranžové.