Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2020

Houses like open-air museum / Skanzenové domečky

Obrázek

Pears and Bethlehem animals / Hrušku a betlémská zvířátka

Obrázek
Christmas pictures A3 for passepartout: Drawings of still life pears by natural charcoal and Bethlehem animals by inverse technique. Lessons from 14 years. Vánoční obrázky A3 do pasparty: Kresby zátiší hrušek přírodním uhlem a betlémská zvířátka inverzní technikou. Kroužek od 14 let.

Wool painting / Vlněné obrazy

Obrázek
Wools, glue, panels and lots of patience. The artists created beautiful paintings on the theme of the Czech landscape. Vlny, lepidlo herkules, laminátové desky a spousta trpělivosti. Výtvarníci vytvořili nádherné obrazy na téma česká krajina.