Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2020
Obrázek
The artists drew a roe deer skull based on a real skull from the forest (borrowed from hunters). The rest is their imagination. We used pencil, ink and watercolors. Výtvarníci kreslili srnčí lebku podle skutečné lebky z lesa (zapůjčená od myslivců). Zbytek je jejich fantazie. Použili jsme tužku, tuž a anilinky.  

Safari - exhibition / výstava

Obrázek
The Safari exhibition was not held due to the covid-19 pandemic. But our artists painted and made great things. Výstava Safari se pro zákaz akcí na základě pandemie covid 19 nekonala. Ale naše kroužky namalovaly a vyrobily skvělé věci.