Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červenec, 2021

Powertex figurine - Oldest Civilizations / Staré civilizace

Obrázek
At the summer camp, we also created plastic figurines on the bottle. The head is modeled from self-hardening material. Just varnish and you can have a garden decoration instead of a dwarf :). Na letním táboře jsme také tvořili plastické figurky na lahvi. Hlavička je vymodelována ze samotvrdnoucí hmoty.  Stačí nalakovat a můžete mít ozdobu zahrádky místo trpaslíka:).  

Patchwork for kids / Patchwork pro děti

Obrázek
  At the summer camp, we batik t-shirts (to suit us all) and patchwork fabrics. We created this patchwork on polystyrene boards. Na letním táboře jsme batikovali trička (ať nám to všem sluší) a látky na patchwork. Tento patchwork jsme vytvořili na polystyrenových deskách.