Exhibition River / Výstava Řeka 2018Na závěr roku, 10. červen 2018, opět výstava od Vašich malých výtvarníků. 
At the end of the year, June 10, 2018, an exhibition from your small artists.
Všimněte si vodotrysku.
 


Komentáře