Dyslexia and talent / Dyslexie a talentNa hodiny výtvarky a vlastně na všechny mé soukromé lekce chodí mladí a talentovaní výtvarníci s poruchou DYS. Což je velké zastoupení, protože se odhaduje, že lidé s DYS tvoří 8-10% naší populace a jen 4% dochází na odborné pracoviště. Mě navštěvuje zhruba 70% studentů s DYS.

Moji studenti, moji synové, mé studentské léta psychologie ve mě probudili zájem se touto tématikou hlouběji zabývat.

Všichni kdo mají doma děti DYS si procházejí útrapami, i s pomocí různých pomůcek, jak tento handicap ve škole minimalizovat.
Ale v praxi, se naprosto ztotožňuji se slovy odborníka na tyto specifické poruchy  Drs. Brocka: "Jednou z nejdůležitějších věcí je zaměřit se na silné stránky jedince. Najít je a dále je rozvíjet a pracovat na nich. Příliš mnoho se zabýváme napravováním toho, co je špatně, místo, abychom se těšili a pečovali o to, co je dobré."

Klasifikace DYS:
DYS zahrnuje specifické poruchy učení, které definujeme jako poruchy čtění (dyslexie), psaní (dysgrafie), pravopisu (dysortografie), počítání (dyskalkulie), kreslení (dyspinxie), hudebnosti (dysmúzie) a schopnosti vykonávat složité úkony (dyspraxie).
Poruchy učení se v různé míře kombinují a málokdy se najde jedinec jen s jednou specifickou poruchou. Je potřeba na každého nahlížet z hlediska celé jeho osobnosti.

Výzkum/mozek dyslektika:
Nepovažuji za správné DYS nazývat jako poruchu.
Podle současných výzkumů je rizikový gen DCDC2. Ovšem bylo lokalizováno mnohem více genů na 2., 3., 6., 7., 15. a 18. chromozomu. Zdá se, že rozvoj dyslexie ovlivňuje v největší míře gen lokalizovaný na krátkém raménku 6. chromozomu . Většinou se jedná o dědičnou dispozici, až 50%. 
Mozek těchto lidí má jiné uspořádání:
Mozek je rozdělen na jednotlivé funkční jednotky tvz. sloupce. Ty jsou složeny ze svazků neuronů, které v jednou sloupci fungují jako celek. Sloupce jsou od sebe různě vzdáleny. U většiny lidí středně daleko. 
Když jsou tyto svazky neuronů blízko u sebe, nemají mnoho prostoru posílat vzruchy do okolí, aby vytvořily širší okruhy. Vytvářejí proto spojení mezi velmi podobnými sloupci, které slouží podobným věcem. Výsledkem toho jsou rychlé a úzce zaměřené funkce, jako rozlišování mezi drobnými rozdíly v podnětech.
Na druhou stranu lidé s těmito mozky nemívají tendenci propojovat vzdálenější oblasti mozku, které by vedlo ke kontextuálnímu a významovému uvažování.
Doktor Manuel Csanova zjistil, že lidé, kteří mají nervové sloupce těsně u sebe, často patří mezi autisty. Na druhou stranu lidé s velkou vzdáleností mezi sloupci mají tendenci vytvářet spojení mezi vzdálenějšími částmi mozku, což zlepšuje zpracovávání reálných životních situací, pomáhá v komplexním uvažování, porovnávání a podobně. Jsou to často lidé s dyslexií.
Zajímavost: Před třicetisedmi lety dostala americká Orthonova společnost 100 000 dolarů na zkoumání mozků mrtvých dyslektiků. Dali inzerát, aby se jim přihlásili dyslektici, kteří jsou jasně diagnostikováni a jsou ochotni po své smrti (pokud možno brzy, že) nechat zkoumat svůj mozek. Přihlásilo se jim na 2000 lidí. A toto zkoumání ukázalo, že není pravda, že by v mozku dyslektiků něco chybělo. Naopak – něco tam přebývá. Našli v kůži mozkové skupiny buněk, které tam být nemají. Jeden z významných amerických badatelů tehdy prohlásil: Teď si můžeme na příčinu dyslexie sáhnout!

Dispozice lidí s DYS:
U nás v ČR je za nejvýznamnějšího odborníka považován Prof. Zdeněk Matějček. Jeho publikace významně přispěli k vylepšení výuky na našich školách k dětem s dyslexií.

Snad nejvíce finančně je podporován výzkum dyslexie v USA. 
Proto literatura a přednášky jsou v angličtině.

Jako první se mi do rukou dostala kniha od Thomase G.West,  In Mind‘s Eye, v USA se stala bestsellerem
Kniha nejen popisuje problém dyslexie, ale jednoznačně hovoří také o přednostech dyslektiků. A toho jsem si právě všimla na výtvarkách i já, velkou předností je silné vizuální vnímání. Kniha se také komplexně zabývá odlišnosti lidských myslí. Kniha také přináší životní příběhy úspěšných DYS (Leonardo Da Vinci, Nikola Tesla, Albert Einstein atd.). 
Smutným faktem bohužel je, že kniha nebyla přeložena do čj a ani do němčiny a francouštiny. Přeložena byla do japonštiny, čínštiny a korejštiny. Za Evropu to mluví jasně.
Mimochodem i pan West je sám dyslektik a muž mnoha profesí: vědec, profesor, spisovatel i překladatel.

Že DYS mají k barvám opravdu blízko mohou jako důkaz posloužit i knihy od Johna Muira Lawse. John je autorem biologických knih a příruček, které sám ilustruje. Jeho kniha o fauně a flóře Sierry Nevady je specifická v členění publikace. Neřadí zvlášť zvířata a rostliny, ale rozděluje faunu i flóru dle barev a podle barev do jednotlivých kapitol. Je to svým způsobem geniální pro laiky. Když okolo Vás, nejlépe ve státě Nevada:), proletí ptáček, najdete ho v knize podle převládajícího zabarvení. 


Souhrn: V USA prý umělecké obory studuje více jak 80% studentů s DYS. 

Souvislost mezi dyslexií a výtvarným nadáním se dá zjednodušeně vysvětlit jako zapojení spíše pravé hemisféry u dyslektiků (současně s dysfunkcí levé hemisféry nebo problémy s propojením s levou hemisférou) než obou hemisfér jako v případě, kdy umíme dobře číst a psát. Dyslektici pak mohou být tvořiví zejména ve vizuální oblasti, ve které často zapojují svou trojrozměrnou představivost. Jejich kreativita bývá vysoce intuitivní; často vynikají manuální zručností. Jelikož však myslí v obrazech, je pro ně nelehké porozumět písmenům, číslům, symbolům a napsaným slovům. Jejich jazykem se stává obraz a tvar dříve než slovo.
 Dyslexie je přítomna v mnoha uměleckých oborech – fotografii, malířství, architektuře. Bez zajímavosti není ani to, že mnoho dyslektiků je i mezi piloty, kde orientace probíhá uvnitř nekonečně otevřeného prostoru.Nejslavnější, Ti co svůj talent dokázali rozvinout:

Jamie Oliver (kuchař)
Steven Spielberg (režišér)
Keira Knigtly (herečka)
Jim Carrey (herec)
Richard Branson (miliardář a vizionář - mezi milionáři je 40% dyslektiků)
Benjamin Zephaniah (spisovatel a básník - vůbec hodně dys je spisovatelů)
Erin Brockovich (podle ní vznikl životopisný film s Julií Roberts)
Andy Warhol (malíř, grafik)
Pablo Picasso (malíř)


a taky:
Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, Winston Churchill ....


Komentáře