Motýly / Butterfly

At the summer camp we made 49 beautiful big butterflies. Children are fantastic craftsmen and artists. What do you say?

Na letním táboře jsme vyrobili 49 krásných velkých motýlů. Děti jsou fantastičtí řemeslníci a umělci. Posuďte sami.


 
Komentáře