Drawing torso of an ancient statue/ kresba torzo antické sochy


Předposlední lekce a trénink na figuru. Poměřovali se úhly linií těla jak je vidět na prvním obrázku. Někdo dal přednost přírodnímu úhlu, jiný zůstal věrný tužce. Komentáře