Coffee painting / Malování kávou


Children are bored with using the same media all the time. This was so unusual for them and they created beautiful presents for their grandparents. In fact, our classroom smelled of coffee! Painting with coffee is similar to painting with watercolour. We used a dark, soluble mixture and mixed several different shades. We applied these to watercolour paper.

Pro děti je nuda používat stále stejná média. Tohle bylo pro ně neobvyklé a vytvořili krásné dárečky pro své prarodiče.Učebna provoněla kávou. Kávou se maluje podobně jako akvarelem. My použili tmavou rozpustnou směs a vymíchali několik odstínů. Obrázky jsou na akvarelovém papíru.

Komentáře