Perspective Vanishing Point / Základ perspektivy



Na této lekci jsme se zabývali perspektivou. Samozřejmě, že můžeme malovat i bez její znalosti, ale k pochopení kompozic je už nutná.

Perspektiva byla matematicky popsána už v době renesance. 
Naše výtvarníky jsem zaměstnala pouze základy jednoúběžníkové perspektivy. Celkově je to velmi náročná látka, spíše vhodná na lekce deskriptivní geometrie.







 






Komentáře