The artists drew a roe deer skull based on a real skull from the forest (borrowed from hunters). The rest is their imagination. We used pencil, ink and watercolors.

Výtvarníci kreslili srnčí lebku podle skutečné lebky z lesa (zapůjčená od myslivců). Zbytek je jejich fantazie. Použili jsme tužku, tuž a anilinky. 

Komentáře