Exhibition future / Výstava Budoucnost - Futurama


Photos from the exhibition held in June 2019. In the gallery we created a  space influenced by  the American series Futurama. Children from the high school put masks on us for the exhibition opening. In the last picture I'm with my colleagues, I'm in orange.

Fotky z výstavy konané v červnu 2019. V galerii nám vznikla prostor jak vystřižený z amerického seriálu Futurama. Děti ze střední školy nás na vernisáž tématicky namaskovali.  Na poslední fotce jsem z kolegyňkama, já v oranžové.
Komentáře