Self-Adhesive Foil / Samolepící fólie


Self-adhesive foil - an amazing material that really enjoyed the young artists. We glued the foil on old canvas ("failed paintings"), on old boards, .... All children enthusiastically took their pictures right after the exhibition :).

Samolepící fólie - úžasný materiál, který malé výtvarníky opravdu bavil. Fólii jsme lepili na staré plátna ("nepovedené obrazy"), na staré nástěnky, desky .... Všechny děti si hned po výstavě své obrázky nadšeně odnesly:).

Komentáře