Futurama busts / Futurama bystyDo you know the animated sci-fi sitcom Futurama? We challenged our artists as they imagine characters from another galaxy. Using gypsum, busts and everything that could be used, they created these unusual beings.

Znáte animovaný sci-fi sitkom Futurama? Před naše výtvarníky jsme položili výzvu, jak si představují postavy z jiné galaxie. Pomocí sádry, byst a všeho co se dalo použít vytvořili tyhle neobvyklé bytosti.
Komentáře