printing Czech fairytale stamps / tisk známky pro večerníček


V roce 2018 uplynulo 100 let od vzniku samostatného Československa, 28. října 1918. Na výtvarce jsme si výročí připomněli výrobou matrice z proslulých českých večerníčků a samozřejmě prvního českého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Provázkové matrice jsme začernili a vytiskli poštovní známky.

In 2018, 100 years have elapsed since the establishment of independent Czechoslovakia on October 28, 1918. We have commemorated the anniversary with the production of a matrix from the famous Czech fairytales and, of course, the first Czech President, Tomáš Garrigue Masaryk. We smeared the stamps and printed postage stamps.
 

Komentáře