Patchwork for kids / Patchwork pro děti

 

At the summer camp, we batik t-shirts (to suit us all) and patchwork fabrics.
We created this patchwork on polystyrene boards.

Na letním táboře jsme batikovali trička (ať nám to všem sluší) a látky na patchwork.
Tento patchwork jsme vytvořili na polystyrenových deskách. 

Komentáře