Safari - exhibition / výstavaThe Safari exhibition was not held due to the covid-19 pandemic. But our artists painted and made great things.

Výstava Safari se pro zákaz akcí na základě pandemie covid 19 nekonala. Ale naše kroužky namalovaly a vyrobily skvělé věci. 

 

Komentáře