Pears and Bethlehem animals / Hrušku a betlémská zvířátka

Christmas pictures A3 for passepartout: Drawings of still life pears by natural charcoal and Bethlehem animals by inverse technique. Lessons from 14 years.

Vánoční obrázky A3 do pasparty: Kresby zátiší hrušek přírodním uhlem a betlémská zvířátka inverzní technikou. Kroužek od 14 let.


Komentáře