Czech Gardening Union competition / Výtvarná soutěž Český zahrádkářský svaz 2019

Ela Krejsová - ČZS: 9. místo, kat. C
Lenka Stojecová - ČZS: 10. místo, kat. B
Dvojnásobné umístění našich „ výtvarnic“ v první desítce této soutěže považujeme za velký úspěch. Jedná se o druhou nejstarší celostátní soutěž v České Republice, s velkým ohlasem a obrovskou účastí. Každá škola může poslat pouze svých 5 nejlepších výtvorů a teprve z nich  odborná porota, složená z pedagogů uměleckých škola a grafiků, vybírá vítězné práce.
Letos celkem ČZS obdržel 2 455 prací. Ela Krejsová uspěla na 9. místě v kategorii C z 266 ks kreseb a Lenka Stojecová na 10. místě  v kategorii B ze 700 kreseb.
We consider the double position of our “artists” in the top ten of this competition a great success. It is the second oldest nationwide competition in the Czech Republic, with great response and great participation. Each school can send only its 5 best creations, and only a professional jury of art school teachers and graphic designers chooses the winning works.This year, the CAF received 2 455 works. Ela Krejsová won 9th place in category C of 266 pieces and Lenka Stojecová ranked 10th in category B of 700 drawings.

Komentáře