Cans / Plechovky

Cans celebrate success. They attracted attention deservedly in the front yard. I had bought artists water resistant acrylic paints and surgical gloves ........  cleaning in the studio was desperate!  These colours were heavily washed and I mean heavily!

Plechovky slaví úspěch. Na předzahrádce poutají zaslouženou pozornost. Výtvarníkům jsem nakoupila vodě odolné akrylové barvy a chirurgické rukavice. Ale ten zoufalý úklid v ateliéru. Tyhle barvy se těžce umývaly.


Komentáře