Tondo

Tondo je termín pro malbu nebo sochařské dílo (reliéf) kruhového tvaru, z italského slova rotondo. Svého největšího uplatnění tonda dosáhla v 15. století ve Florencii v tvorbě italských umělců Sandra BotticellihoMichelangela Buonarrotiho a Raffaela Santiho.

My jsme měli k dispozici kruhy o průměru 70 cm. Tématem bylo 15 století a vyzkoušeli jsme si přenášení zlatých plátků na malbu. Výtvarníci měli volnou ruku a svou Madonu si vytvořili podle svého. Nic snadného to nebylo. Malba postupně vznikala 10 lekcí.

Tondo is the term for a painting or sculptural work (relief) of a circular shape, from the Italian word rotondo. His greatest use of tonda was achieved in the 15th century in Florence in the works of Italian artists Sandra Botticelli, Michelangelo Buonarroti and Raffael Santi.


We had circles with a diameter of 70 cm. The theme was the 15th century and we tried to carry the golden slices into the painting. The artists had a free hand and made their Madonna according to their own. Nothing easy was. Painting gradually created 10 lessons.Komentáře