Soft pencil drawing - own hand / Měkká kresba tužkou - vlastní ruka


Úvodní lekce výtvarky na nový školní rok. Měkká kresba tužkou vlastní ruky. První hodina pod vedením Ivy (naší vedoucí estetiky) a všichni zaváleli.

Komentáře