Prapták archeopteryx

Před 150 miliony lety, tedy na konci jurského období) na území Bavorska by nám nad hlavami létal asi 40-50 cm velký dinopták (vývojový stupeň něco mezi plazem a ptákem). Jeho peří vypadalo jako peří od holuba. 
Naši výtvarníci dostali nelehký úkol, ale jejich archeopteryxové jsou dokonalý.

150 million years ago, at the end of the Jurassic period) would be over our heads flew about 40-50 cm long dinobird (developmental stage somewhere between reptiles and birds). Its feathers looked like the feathers of a pigeon.Our designers were given a difficult task, but their archeopteryx are perfect. 


Komentáře