Příspěvky

Vybraný příspěvek

Aquarium / Akvárium

Obrázek
At the summer camp we made aquariums from boxes of wine cartons. We used a ping-pong ball for the fish as a tummy. The children had fun with stones, shells, artificial flowers. We covered the whole aquarium with white glued foil.

Na letním táboře jsme vyráběli akvária z krabic od kartonů vína. Rybičku jsme kašírovali a jako bříško jsme použili pingpongový míček. Děti se vyřádily s kamínky, mušličkami, umělými květy. Zadní stranu jsme také kašírovali a přidaly listy z kartonů. Celé akvárium jsme polepili bílou lepenou fólií.Houses like open-air museum / Skanzenové domečky

Obrázek

Pears and Bethlehem animals / Hrušku a betlémská zvířátka

Obrázek
Christmas pictures A3 for passepartout: Drawings of still life pears by natural charcoal and Bethlehem animals by inverse technique. Lessons from 14 years.

Vánoční obrázky A3 do pasparty: Kresby zátiší hrušek přírodním uhlem a betlémská zvířátka inverzní technikou. Kroužek od 14 let.