Příspěvky

Vybraný příspěvek

Czech Gardening Union competition / Výtvarná soutěž Český zahrádkářský svaz 2019

Obrázek
Dvojnásobné umístění našich „ výtvarnic“ v první desítce této soutěže považujeme za velký úspěch. Jedná se o druhou nejstarší celostátní soutěž v České Republice, s velkým ohlasem a obrovskou účastí. Každá škola může poslat pouze svých 5 nejlepších výtvorů a teprve z nich  odborná porota, složená z pedagogů uměleckých škola a grafiků, vybírá vítězné práce. Letos celkem ČZS obdržel 2 455 prací. Ela Krejsová uspěla na 9. místě v kategorii C z 266 ks kreseb a Lenka Stojecová na 10. místě  v kategorii B ze 700 kreseb.
We consider the double position of our “artists” in the top ten of this competition a great success. It is the second oldest nationwide competition in the Czech Republic, with great response and great participation. Each school can send only its 5 best creations, and only a professional jury of art school teachers and graphic designers chooses the winning works.This year, the CAF received 2 455 works. Ela Krejsová won 9th place in category C of 266 pieces and Lenka Stojecová r…

Jeans / Džíny

Obrázek
Už přes rok zbobí chodby Technických služeb města Úvaly obrazy z našich výtvarných kroužků. Pořád se moc líbí. Připomeňme si lekci: https://ivafik.blogspot.com/2017/03/denim-recycling-dzinova-recyklace.html
For more than a year, our paintings from our art clubs have been wiping down the corridors of the Technical Services of the touwn Úvaly. It still like it very much. Let's recall the lesson: https://ivafik.blogspot.com/2017/03/denim-recycling-dzinova-recyklace.html


Cans / Plechovky

Obrázek
Cans celebrate success. They attracted attention deservedly in the front yard. I had bought artists water resistant acrylic paints and surgical gloves ........  cleaning in the studio was desperate!  These colours were heavily washed and I mean heavily!
Plechovky slaví úspěch. Na předzahrádce poutají zaslouženou pozornost. Výtvarníkům jsem nakoupila vodě odolné akrylové barvy a chirurgické rukavice. Ale ten zoufalý úklid v ateliéru. Tyhle barvy se těžce umývaly.

100 Year Christmas / Výstava 100 leté vánoce

Obrázek
We celebrated the year 2018 - 100 years since the foundation of the Czech Republic.
We added some vintage items to the children's works of art. At the opening of our celebration,
I thanked all the lecturers for their help and for working with the children.

Rok 2018 jsme slavili 100 let od založení České Republiky.
Dětské výtvory jsme doplnili vintage předměty. Na vernisáži jsem poděkovala všem lektorkám za jejich pomoc při realizaci výstavy a za práci s dětmi.
Coffee painting / Malování kávou

Obrázek
Children are bored with using the same media all the time. This was so unusual for them and they created beautiful presents for their grandparents. In fact, our classroom smelled of coffee! Painting with coffee is similar to painting with watercolour. We used a dark, soluble mixture and mixed several different shades. We applied these to watercolour paper.
Pro děti je nuda používat stále stejná média. Tohle bylo pro ně neobvyklé a vytvořili krásné dárečky pro své prarodiče.Učebna provoněla kávou. Kávou se maluje podobně jako akvarelem. My použili tmavou rozpustnou směs a vymíchali několik odstínů. Obrázky jsou na akvarelovém papíru.